Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

BLI MEDLEM

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. Man kan vara medlem från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30.

  • Text Hover

Swish

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

SMS

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

ENGAGERA DIG

Joel Dahlgren

Malmö MSU Facebook: Joel Dahlgren Telefonnummer: 070-9218955

Hör av dig till oss!

Linda Obiedzinski

Malmö MUF Facebook: Linda Obiedzinski Telefonnummer: 070-8519951

Malin Ahlström

Malmö MST Facebook: Malin Ahlström Telefonnummer: 070-4931599

VÅR INSTAGRAM

STYRELSEN

Linda Obiedzinski är ordförande för Malmö MUF och har därför det övergripande ansvaret. Ni kan kontakta henne här:
Linda Obiedzinski
Ordförande
Sofie Andersson är vice ordförande för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktiviteter. Ni kan kontakta henne här:
Sofie Andersson
Vice Ordförande
Johanna Andersson är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktiviteter. Ni kan kontakta henne här:
Johanna Andersson
Ledamot
Elias Hagstam är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet medlemsvård, utbildningar och sociala medier. Ni kan kontakta honom här:
Elias Hagstam
Ledamot
Joel Dahlgren är ledamot för Malmö MUF och ordförande för Malmö MSU. I Malmö MUF har han ansvarsområdet kampanj Ni kan kontakta honom här:
Joel Dahlgren
Ledamot
Malin Ahlström är ordförande för Malmö MST och därför också självskriven i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Malin Ahlström
Självskriven
Oscar Hill är vice ordförande för Malmö MST och därför också självskriven i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Oscar Hill
Självskriven
Hanna Gruda är vice ordförande för Malmö MSU och därför också självskriven i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Hanna Gruda
Självskriven

FÖRENINGAR

  • Malmö MSU

    Moderat Skolungdom (MSU) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för skolungdom på högstadium och gymnasieskola. Alla MUF-medlemmar upp till 20 års ålder är automatiskt medlemmar i MSU.

  • Malmö MST

    Moderata Studenter (MST) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för studenter på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar.