Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. Man kan vara medlem från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30.

  • Text Hover

Swish

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

SMS

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

  • Text Hover
Malin Ahlström är ordförande för Malmö MUF och har därför det övergripande ansvaret. Ni kan kontakta henne här:
Malin Ahlström
Ordförande
Amanda Traneborn är vice ordförande för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktiviteter. Ni kan kontakta henne här:
Amanda Traneborn
Vice Ordförande
Johanna Andersson är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet kampanj och utbildning. Ni kan kontakta henne här:
Johanna Andersson
Ledamot
Elias Hagstam är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet sociala medier. Ni kan kontakta honom här:
Elias Hagstam
Ledamot
Aylin Kaya är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktivitet. Ni kan kontakta henne här:
Aylin Kaya
Ledamot
Joel Dahlgren är ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Joel Dahlgren
Adjungerad
Hanna Gruda är vice ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Hanna Gruda
Adjungerad
Oskar Månsson är ordförande för Malmö MST och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Oskar Månsson
Adjungerad
  • Text Hover

Hör av dig till oss!

Oskar Månsson

Malmö MST Facebook: Oskar Månsson Telefonnummer: 073-8191117

Malin Ahlström

Malmö MUF Facebook: Malin Ahlström Telefonnummer: 070-4931599

Joel Dahlgren

Malmö MSU Facebook: Joel Dahlgren Telefonnummer: 070-9218955

  • Text Hover
  • Text Hover

Malmö MST

Moderata Studenter (MST) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för studenter på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar.

Malmö MSU

Moderat Skolungdom (MSU) är en sektion inom Moderata Ungdomsförbundet (MUF), avsedd för skolungdom på högstadium och gymnasieskola. Alla MUF-medlemmar upp till 20 års ålder är automatiskt medlemmar i MSU.