Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. Man kan vara medlem från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30.

  • Text Hover

Swish

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

SMS

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

  • Text Hover
Malin Ahlström är ordförande för Malmö MUF och har därför det övergripande ansvaret. Ni kan kontakta henne här:
Malin Ahlström
Ordförande
Amanda Traneborn är vice ordförande för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktiviteter. Ni kan kontakta henne här:
Amanda Traneborn
Vice Ordförande
Smail Habul är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet Val och kampanj. Ni kan kontakta honom här:
Smail Habul
Valledare
Hanna Gruda är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet sociala medier. Ni kan kontakta henne här:
Hanna Gruda
Ledamot
Jamila Azizi är ledamot i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Jamila Azizi
Ledamot
Driana Halili är ordförande för Malmö MST och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Driana Halili
Ordf. Malmö MST
Tove von Gertten
Vice ordf. Malmö MST
Lucas Dujmovic är ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Lucas Dujmovic
Ordf. Malmö MSU
Harun Resulovic är vice ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Harun Resulovic
Vice ordf. Malmö MSU
  • Text Hover

Hör av dig till oss!

Malin Ahlström

Malmö MUF Facebook: Malin Ahlström Telefonnummer: 070-493 15 99

Driana Halili

Moderata Studenter Malmö Facebook: Driana Halili Telefonnummer: 073-870 57 01

Lucas Dujmovic

Moderat Skolungdom Malmö Facebook: Lucas Dujmovic Telefonnummer: 072-181 27 03

  • Text Hover