Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
  • Text Hover

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. Man kan vara medlem från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30.

  • Text Hover

Swish

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. Swisha ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 123 043 85 31. Alltså enligt följande: ”07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

SMS

Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer, personnummer och Malmö MUF till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN, Malmö MUF”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress kan läggas till sist i meddelandet.

  • Text Hover
Malin Ahlström är ordförande för Malmö MUF och har därför det övergripande ansvaret. Ni kan kontakta henne här:
Malin Ahlström
Ordförande
Amanda Traneborn är vice ordförande för Malmö MUF och har ansvarsområdet aktiviteter. Ni kan kontakta henne här:
Amanda Traneborn
Vice Ordförande
Joel Dahlgren är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet sociala medier. Ni kan kontakta honom här:
Joel Dahlgren
Ledamot
Sofie Andersson är ledamot för Malmö MUF och har ansvarsområdet medlemsvård. Ni kan kontakta henne här:
Sofie Andersson
Ledamot
Oskar Månsson är ordförande för Malmö MST och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Oskar Månsson
Adjungerad
Lucas Dujmovic är ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Lucas Dujmovic
Adjungerad
Harun Resulovic är vice ordförande för Malmö MSU och är därför adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta honom här:
Harun Resulovic
Adjungerad
Ines-Emilie Buch-Jepsen är adjungerad i Malmö MUFs styrelse. Ni kan kontakta henne här:
Ines-Emilie Buch-Jepsen
Adjungerad
  • Text Hover

Hör av dig till oss!

Malin Ahlström

Malmö MUF Facebook: Malin Ahlström Telefonnummer: 070-493 15 99

Oskar Månsson

Moderata Studenter Malmö Facebook: Oskar Månsson Telefonnummer: 073-819 11 17

Lucas Dujmovic

Moderat Skolungdom Malmö Facebook: Lucas Dujmovic Telefonnummer: 072-181 27 03

  • Text Hover