Bli medlem i Malmö MUF

Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen.

  • Ett medlemskap i MUF kostar 40 kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt telefonnummer och personnummer till 72 550. Alltså enligt följande: ”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”. Eventuella andra upplysningar såsom e-postadress och föreningstillhörighet kan läggas till sist i meddelandet.

  • Info om Swish..